Önemli Bilgilendirme!

Org-San hizmetlerini kullanmak ve Org-San’a üye olmak isteyen kişinin aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatlice okuması ve işbu Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları dikkatlice okuduğunu ve anladığını onaylamak için kayıt esnasında beliren kutucuğa tıklayarak kabul etmesi ve onaylaması zorunludur. Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme’deki tüm madde ve şartları kabul etmemesi halinde, bu kişinin Org-San hizmetlerinin hiçbirinden yararlanma ve üyelik hakkı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Org-San’a üye olma şartlarını yerine getiren kişinin, bu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını dikkatlice okuyarak ve anlayarak kabul etmiş ve onaylamış olduğu varsayılır.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu Sözleşme, www.org-san.com adlı internet sitesinin (“Site”) tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi olan Ita Dijital Ajans Ltd. Şti. ile bu Site’ye üye olan kişi (“Üye”) arasında ilgili üyeliğin geçerli olarak başladığı tarihte (“Üyelik Tarihi”) akdedilmiştir.

2. Tanımlar
Org-San: www.org-san.com adlı internet sitesi üzerinden hizmet sağlayan Ita Dijital Ajans Ltd. Şti.,
İçerik: Site içinde görüntülenen üyelik bilgileri,
Site: "www.org-san.com" Sitesini,
Bireysel Üye: www.org-san.com internet adresinde yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum." ifadesinin yanındaki kutucuğa tıklayarak işbu Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,
Kurumsal Üye: Site’de doğrudan Kurumsal Üyelik seçeneğini tercih etmiş üyeyi ifade eder.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
a. Üyelik kaydı tamamlanıp Site’ye erişim hakkı kazanan her Üye sitede kendisine sunulan hizmet ve imkanları ticari amaçla kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. İşbu Sözleşme’yi imzalayan Üye, sitede kendisine sunulan hizmet ve imkanlardan yararlanırken ve sitede herhangi bir işlem yaparken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara, uyarılara ve gerek site içeriğinde yer alan gerekse işbu Sözleşme’de yer alıp almamasına bakılmaksızın yürürlükteki tüm yasal hükümlere uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere, sitenin amacına ve aynı zamanda sitedeki diğer üyelerin kişilik haklarına saygılı davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ettiği anda sözleşmedeki tüm kuralları anladığını ve koşulları onayladığını kabul eder.

c. Site içinde mevcut üyelere ait şifreler ve isimler, fotoğraflar ve aynı şekilde tüm linkler kopyalanarak başka bir ürün veya hizmet için kullanılamaz. Sitenin yasa dışı ve/veya yetkisiz kullanımı, kullanıcı isimlerinin ve e-posta ve/veya diğer posta adreslerinin istenmeyen amaçlar doğrultusunda kullanımı ve toplanması halinde, Org-San bu kişiler hakkında soruşturma açılmasını sağlayacak ve gerekli olan her türlü yasal tedbiri, sınırsız bir şekilde uygulayacaktır. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar ve üyelikleri iptal edilir.

d. Org-San, üyeler tarafından Site’ye iletilen veya kendileri tarafından üye profillerinin oluşturulmasında ve/veya değiştirilmesinde sağlanan ve/veya kullanılan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu Sözleşme’nin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu teyit, taahhüt ve garanti etmekle hiçbir şekilde yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, eksik ve/veya hatalı olmasından ve/veya diğer üye ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesinden ve bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Üyenin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde Org-San, ilgili Üyenin tüm üyeliklerini Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir.

e. Profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamayacağı gibi, herhangi bir şekilde reklam da yapılamaz.

f. Bireysel Üye, Site’nin üyelik ayarları bölümünden bireysel üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesinden sonra üyeliğe dair bazı kayıtlar 30 gün süreyle sitenin veritabanında tutulur. Üye, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, bu bilgilerin iptalden itibaren 30 gün süreyle sitede yayınlanmasına peşinen muvafakat eder. Bu sürenin sonunda iptal edilen bireysel üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir. Kurumsal Üye, üyeliğini iptal edebilmek için Org-San’a yazılı olarak e-posta veya faks yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini Org-San’a iletmek zorundadır.

3.2. Org-San’nın Hak ve Yükümlülükleri
a. Org-San, Site’ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için bir formu doldurmalarını talep eder.

b. Org-San, herhangi bir üyesinin işbu Sözleşme’yi kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve sitede belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda üyenin oluşturulacak şahsi hesabına ve Site veritabanına erişimini sağlar.

c. Org-San, Site’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik amacıyla, kendi hizmetleri için ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d. Org-San’ın elinde olmayan nedenlerle özellikle data hatlarındaki sorunlardan ve diğer teknik problemlerden kaynaklanan nedenlerle Site’den faydalanma kesintilere uğrayabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim bozukluğu ve bunun dolaylı sonuçlarından ve Üye’nin yaşayacağı tüm diğer sorunlardan Org-San’ın sorumlu olmadığını Üye kabul ve beyan eder. Herhangi bir üyelik veya teknik problemle karşılaşılması halinde Üye’nin info@org-san.com adresine e-posta göndermesi ile Org-San derhal sorunla ilgilenecek ve 3 iş gün içerisinde Üye’yi bilgilendirecektir.

4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.